Deli s prijatelji
Zaščita okrasnih rastlin

Intenzivna vzgoja okrasnih rastlin zahteva zatiranje rastlinskih zajedalcev, bolezni in plevelov. Predvsem je to pereče pri vzgoji rastlin pod steklom, kjer so razmere za razvoj bolezni in škodljivcev (vlaga, temperatura) skorajda idealne. Predvsem talne razmere postanejo v rastlinjaku kmalu neugodne in zato je dezinfekcija tal nujna. Glivične bolezni, pri nageljnih sta to Fusarium in Verticillium, in nematode, ki jih lahko delimo v dve skupini: zajedalce, ki delajo škodo s sesanjem, in tiste, ki prenašajo bolezni, zelo težko uspešno zatiramo. Uničevanje s paro je uspešno ali tudi ne, vsekakor pa je drago. Uspeh je odvisen predvsem od kakovosti dela, od priprave zemlje in od stroja. Poseben primer so rastlinjaki z visoko podtalnico. V takšnih pride para prekmalu v stik s talno vodo in rezultat je skromen: razkužili smo le nekaj zgornjih centimetrov zemlje, ki jo bodo kaj hitro okužili nedotaknjeni globlji sloji.

Zaščita okrasnih rastlin
Zaščita okrasnih rastlin

Zato je pogosto edini uspešen način kemična dezinfekcija, kjer pa je spet priprava zemlje bistvenega pomena. Kemično sredstvo, ki se v zadnjem času uveljavlja, je ditrapex CP, ki uniči tako glivične bolezni kot nematode. Uspeh kemične dezinfekcije je boljši, če imamo zemljo teden dni dovolj vlažno, da tako spodbudimo razvoj nematod v oblike, ko so veliko bolj občutljive. V svetu imajo že posebne servise, ki so opremljeni s stroji za inkorporacijo ditrapexa CP in ki strokovno opravijo dezinfekcijo ter dajo navodila za nadaljnje delo v rastlinjaku.

V rastlinjakih povzroča težave tudi bela muha ali leteči kapar (Trialeurodes vaporariorum) ki se pojavlja predvsem na gerberah, ni pa redek tudi na številnih drugih kulturah. Dosedanje zatiranje ni bilo najbolj uspešno predvsem zato, ker se ta škodljivec zelo hitro razmnožuje in hitro prilagodi strupom, postane imun. Poleg tega so klasična zaščitna sredstva prizadela predvsem leteče odrasle žuželke, ličinke, ki dejansko povzročajo škodo, so ostale neprizadete. Ker nismo več opazili letečih belih mušic, smo bili prepričani, da smo škodljivca zatrli.

V resnici pa so neugledne zelenkaste ličinke še naprej sesale listne sokove, in sicer ne samo na okrasnih rastlinah, temveč tudi na plevelih, ki jih žal v naših rastlinjakih nikoli ne manjka. Po poskusih z undenom 0,15% smo ugotovili, da učinkuje le-ta tudi na ličinke in isto velja za 0,15% folimat. Tudi sredstvo za dimljenje zaprtih prostorov dedevap (8 ccm za 100 m3) je dalo dobre rezultate, vendar potrebujemo grelec. Zanimivo je, da vsa tri našteta sredstva uničujejo tudi tripse, ki včasih napadajo celo gerbere, mnogo pogosteje pa so na gladiolah ter na krizantemah. Isto velja za listne uši.

Zadnje vpisani mali oglasi