Deli s prijatelji
Obrezovanje češnje in višnje
Obrezovanje češnje in višnje

Obrezovanja češenj se lotimo potem, ko smo jih obrali. V glavnem drevo le pomladimo, to je, odstranimo slabo roden ali neroden les. Tudi vrh lahko odstranimo, saj je ugodno, če je drevo češnje visoko okrog 4 m, ker ga lažje obiramo in škropimo, pa tudi zavarujemo pred škodljivci, dleski ali kosi, ko dozorevajo plodovi. Prizadevamo si, da so spodnje veje močnejše, daljše in bolj obraščene od zgornjih. Visoko in staro češnjo lahko pomladimo. Prvo leto ji znižamo krošnjo za dva metra, naslednje leto jo v primerni višini še enkrat prikrajšamo. Veje, ki so zdaj predolge, ustrezno skrajšamo. Naslednja leta redčimo zmerno in poskrbimo za mlade poganjke, starejše odstranjujemo. S tem odstranimo slabo roden les in zagotovimo rast dolgih poganjkov, ki bodo dobro rodili.

Obrezovanje višnje

Višnja zori v glavnem na enoletnem lesu. Če ta nima stranskih poganjkov, ogoli že dveletni les. To je reden pojav, če ne obrezujemo. Na drevesu je vedno več visečih golih šib, ki imajo vsako leto manjši prirastek.  Neobrezano drevo daje sicer obilen pridelek, toda ima drobne plodove. Raje ga tudi napada monilija, zlasti če so tla mrzla, in tudi smola rada izteka. Vse to preprečimo, če obrezujemo redno in pravilno.

Ko je drevo v najboljši dobi rasti, zadostuje, če samo redčimo krošnjo višnje. S tem zagotovimo rast novih krepkih poganjkov ter ob bogatem pridelku tudi velike plodove. Pazimo, da ne bo krošnja preredka. Starejšim drevesom (nad 8 let) zmanjšamo nekoliko krošnjo in si prizadevamo, da ne poveča obsega. Zato vsakokrat tako obrežemo, da odstranimo tudi lanski les. Srednje veje odrežemo do kakega srednje močnega poganjka. Vse pokončne in navznoter rastoče poganjke skrbno obrežemo. Kdor želi imeti še posebno debele plodove, mora odrezati do polovice tudi vse letošnje odganjke. Seveda bo zaradi močnega obrezovanja pridelek sorazmerno majhen, toda plodovi bodo debeli.

Starejša višnjeva drevesa je dobro pomladiti. V ta namen odrežemo vodilne veje za eno tretjino, do mladega, navzven obrnjenega poganjka. Vse veje naj bodo, če je le mogoče, v enaki višini. Krošnjo oblikujemo naslednja leta iz novih poganjkov. Krošnja ne sme biti večja kot ona, ki smo jo oblikovali pri osemletnem drevesu.

Če imamo neobrezano in zanemarjeno višnjo z ogolelimi vejami in goščo mladih šib, ga pomladimo le v primeru, če je zdravo. To storimo tako, da veje skrajšamo na polovico, krošnjo osvobodimo ostarelih golih vej. Vendar opravimo to v 2 do 4 letih, da se izognemo preveliki izgubi pridelka in preprečimo preveč bujno odganjanje. Vse rane višnje skrbno zamažemo.

Sorodna iskanja:

Zadnje vpisani mali oglasi