Deli s prijatelji
Obrezovanje jablan
Obrezovanje jablan

Obrezovanje jablan sedaj dokaj nezahtevno opravilo. Vsa dela pri poletnem obrezovanju jablan so le dopolnilo rednemu zimskemu obrezovanju oziroma poprejšnja priprava drevesa za čim boljše diferenciranje rodnih brstov v tem letu.

K poletni rezi jablan štejemo:

 1. pletev poganjkov,
 2. pinciranje poganjkov,
 3. upogibanje poganjkov,
 4. poletna rez kot dopolnilni ukrep zimski rezi,
 5. drugi ukrepi za pospeševanje rodnosti ali rasti.

Preden opišemo posamezne ukrepe, na kratko ponovimo temeljne zakonitosti in namene obrezovanja sadnega drevja; to velja za tiste, ki o rezi vedo manj. Osnovno zimsko obrezovanje opravljamo zato, da bi drevo redno in stalno rodilo, rodnost pa naj bi trajala čimdalje. Z nepravilnim obrezovanjem se zlasti pri pečkatem sadju pojavlja t. i. izmenična rodnost z veliko manj kakovostnih plodov vsako drugo leto. Vzporedno s tem se pojavlja golitev rodnih in ogradnih vej ter s tem prenos rodnosti na obod krošnje. Slej ko prej se pojavi tudi minimalna rast drevesa in s tem začetek odmiranja drevesa. Osnovi cilj obrezovanja je torej vzdrževanje ravnotežja med rastjo in rodnostjo, ki v mladostni dobi drevesa koristi rasti. V času polne rodnosti se ravnotežje vzpostavi, vsak sadjar pa z umnim obrezovanjem to ravnotežje vzdržuje čim dlje. V času staranja je ravnotežje v korist rodnosti. Z zimskim obrezovanjem naj bi torej sadjar zagotovil tole:

 • število rodnih brstov na drevesu bo zredčil na tako število, da bo med letom drevo uspelo dobro prehraniti vse plodove in sposobno ustvariti dovolj hrane za oblikovanje rodnih brstov za naslednje leto;
 • na drevesu bo pustil dovolj nadomestnega enoletnega lesa, ki naj bi bil v naslednjem letu nosilec rodnosti;
 • najbolj pomembno je, da se obe vrsti lesa razporedita po ogrodju drevesa tako, da bodo poganjki, listi in plodovi čim bolj izkoristili svetlobo.
Zelena rez pri jablanah in hruškah - obrezovanje jablan in hrušk
(Skica 1) – Zelena rez pri jablanah in hruškah

Iz izkušenj vemo, da večina vrtičkarjev sadjarjev premalo obreže drevesa. Tako porezana drevesa pa potem, ko iz vsakega nerodnega očesa požene poganjek in ko odženejo vsa speča očesa, postanejo pravi dežnik, v katerem je kakovostno izkoriščena le ena četrtina listne površine. Take napake v zimski rezi je mogoče vsaj delno popraviti z zeleno rezjo, če jo seveda opravimo pravočasno in pravilno. Seveda z ukrepi zelene rezi, ki so lahko redni ali občasni, tudi ob pravilni zimski rezi zmanjšujemo bujnost drevesa, porabo vode in hranilnih snovi, povečujemo število rodnih brstov ter povečamo kakovost in trpežnost plodov.

Obrezovanje jablan in pletev poganjkov

Opravimo jo zlasti pri starejših vzgojnih oblikah, ki imajo veliko ogradnih vej. Na hrbtni strani teh, s slabo porezanih enoletnih poganjkov (štrclji) in ostalih spečih očes požene veliko mladih poganjkov, ki rastejo navpično in zato zelo senčijo ostale dele krone. Zaradi take neustrezne lege bi jih morali vsekakor odstraniti naslednje leto pri zimski rezi. S tem ukrepom pospešimo razvoj ostalih poganjkov, ki imajo ustrezen položaj, in drevesu prihranimo dovolj mineralne hrane ter vode. Mlade poganjke odstranimo z roko ali nožem čisto pri osnovi, dokler so še zelnati, oziroma s škarjami, ko so že oleseneli pri osnovi. Delo opravljamo od sredine maja do sredine junija in ga lahko ponovimo, če se pojavijo novi poganjki. Če na nekem delu manjka kakšna ogradna ali rodna veja, tam pustimo enega ali dva poganjka, ki ju lahko v tem času pinciramo in s tem izzovemo rast predčasnih poganjkov ali pa pustimo, da zrasteta do ustrezne višine, in ju nato upognemo v manjkajoči prostor.

Vse ostale poganjke, ki na ogradnih vejah rastejo pod ustreznim kotom, seveda pustimo, saj jih bomo potrebovali za nadomestilo starejšim vejam in izrojenim nosilcem rodnega lesa.

Obrezovanje jablan – pinciranje

Pri mladih drevesih zaradi varovanja listne površine pletve ne izvajamo, temveč pinciramo na 1 do 2 lista.
To je ukrep, ki ga uporabljamo predvsem v času vzgoje mladih dreves. S pinciranjem ustavimo razvoj preveč bujnih poganjkov, pospešimo pa razvoj slabših pri osnovi lanskega poganjka. Odvisno od časa pinciranja lahko dosežemo začasno zaustavitev rasti in nato oblikovanje predčasnih poganjkov ali pa neposredno diferenciacijo rodnih očes na pinciranem poganjku. Prvo dosežemo z zgodnjim pinciranjem v polni vegetaciji, drugo pa s poznejšim pinciranjem proti koncu vegetacije. Pinciranje pavoditeljic in ostalih konkurenčnih poganjkov izvajamo po navadi na 1 do 3 liste (skica 1), ostale poganjke, na katerih hočemo doseči boljšo obraslost osnove lanskega poganjka in pojav predčasnih poganjkov, pa pinciramo do polovice dolžine poganjka.

Seveda pinciranje v času gostega sajenja vedno manj uporabljamo (le pri vzgoji prevodnika), saj ga precej zamenjuje upogibanje poganjkov.

Obrezovanje jablan – upogibanje poganjkov

To je ukrep, ki je nujno potreben v gosto sajenih nasadih, saj je tod zaradi boljše izrabe prostora še toliko bolj potreben pravilen položaj vej, razporejenih po prevodniku.

Če poznamo zakonitosti rasti, vemo, da najmočneje rastejo navpično rastoči poganjki, ki seveda porabijo vso ustvarjeno organsko hrano za razvoj novega rastnega celičja. Do pretvorbe nerodnega očesa v rodni brst pa prihaja le na tistih poganjkih, v katerih je razmerje med mineralno hrano in ogljikovimi hidrati v korist slednjih. Taki pogoji pa so le pri vodoravno rastočih in dovolj osvetljenih poganjkih. Na teh poganjkih se začne diferenciacija cvetnih brstov že proti koncu junija in se nadaljuje do pozne jeseni, ko so že vidni odebeljeni popki. Cvetni brsti se dokončno oblikujejo marca, ko se formirata pelod in semenska zasnova.

S pravočasnim in pravilnim upogibanjem dosežemo ugodno razmerje med mineralno hrano in ogljikovimi hidrati v poganjku in s tem ustrezno diferenciacijo cvetnih brstov. Poganjke lahko upogibamo čez vse leto. Takoj po cvetenju je najustreznejši čas za upogibanje še neupognjenih lanskih poganjkov, od sredine junija do polovice septembra pa za upogibanje letošnjih poganjkov. Vežemo ponavadi z rafijo (v zadnjem času le plastično) ali tanko vrvico. Na poganjku je treba s prstom ugotoviti mesto vezi tako, da bo po vezi poganjek res ostal v vodoravnem položaju (skica 2). Vezi okrog poganjka in veje naj imajo dovolj veliko zanko, saj se zlasti plastična rafija, če je pravočasno ne odstranimo, neugodno zaje v vejo ali poganjek in ga lahko uniči. Rafijo in vrvico lahko na koncu poletja odstranimo, saj takrat upognjeni poganjek že obdrži svoj položaj.

Nasprotni ukrep od upogibanja je privezovanje poganjkov v navpični položaj, s katerim želimo doseči čim intenzivnejšo rast. Ta ukrep precej uporabljamo pri vzgoji prevodnika in ogradnih vej. Vežemo z raztegljivimi cevmi.

Obrezovanje jablan – poletna rez

Lahko jo izvajamo kot dopolnilni ukrep zimskemu obrezovanju ali pa kot samostojni ukrep, ki v celoti zamenja zimsko obrezovanje. Slednja za vrtičkarja ni tako zanimiva kot v proizvodnih nasadih, kjer s tem ukrepom del rezi prenesejo v poletni čas, ki je bolj ugoden za delo. Dopolnilno poletno obrezovanje jablan je vsekakor ukrep, ki naj ga vrtičkarji uporabljajo zlasti pri bujno rastočih sortah jablan. Obrezovanje jablan izvajamo od sredine julija do septembra; prednosti takega obrezovanja so navedene spodaj:

 • večja osvetlitev krošnje in s tem boljša obarvanost plodov in diferenciacija cvetnih brstov;
 • šibkejša rast drevesa in s tem spet boljša diferenciacija cvetnih brstov;
 • manjša poraba vode in hranilnih snovi ter
 • manjši pojav fizioloških bolezni jabolk in s tem boljša trajnost plodov.

Seveda so vse te prednosti izražene le pri bujno rastočih drevesih, tako da je intenziteta obrezovanja jablan odvisna od bujnosti drevesa. Sama izvedba rezi je zelo preprosta, saj čistimo le neustrezne poganjke.

Zelena Rez Pri Jablanah in Hruškah
(Slika 2) – Zelena rez pri jablanah in hruškah – obraščanje upognjenih poganjkov: a) srednje močna rast, dobra rodnost; b) slaba rast, zelo dobra rodnost; c) slaba rast, odlična rodnost; d) ni obraščanja, zelo dobra rodnost; e) poganjki rastejo s hrbta, slabša rodnost

Drugi ukrepi za pospeševanje rodnosti in rasti

Pred prodorom vegetativnih šibko rastočih podlag so sadjarji za čimprejšnjo rodnost dreves uporabljali ukrepe za vzpostavitev čimprejšnje rodnosti, ki pa jih ni treba zanemariti tudi v sedanjem sadjarstvu. Pregnojeno rastišče, neustrezna kombinacija sorte in podlage, nepravilna rez prav kmalu potrebujejo »stare« sadjarske ukrepe.

Zelena rez pri jablanah in hruškah
(Slika 3) – Zelena rez pri jablanah in hruškah – a) prsteničenje z izrezovanjem lubja; b) zavezovanje žice; c) zarezovanje

Prsteničenje (skica 3)

S prsteničenjem odstranimo zgornji del lubja z zunanje strani kambija, s čimer dosežemo, da se organske snovi ne morejo vračati nazaj, tako pa na poganjku ali veji nastane ustrezno razmerje med mineralno hrano in ogljikovimi hidrati. Prstan izrežemo z nožem v širini 1 do 10 cm, odvisno od debeline poganjka ali veje. Podoben ukrep je privezovanje z žico, ki jo ovijemo od 1 – do 5-krat okrog veje ali poganjka. Pozneje lubje žico preraste.

Zarezovanje (skica 3)

Zarezo v obliki črke V lahko naredimo z žagico pod ali nad vejo. Poleg lubja odstranimo tudi del lesa. Zarezovanje nad poganjkom povzroči bujnejšo rast poganjka, zarezovanje pod njim pa slabi rast in pospešuje oblikovanje cvetnega brstja.

Iz napisanega je razvidno, da vsi omenjeni ukrepi pripomorejo k večji kakovosti plodov in vsakoletni rodnosti.

Sorodna povezava:

Sorodna iskanja:

Zadnje vpisani mali oglasi