Deli s prijatelji
Obrezovanje marelice - rez marelice
Obrezovanje marelice - rez marelice

Marelica je ena najbolj cenjenih sadnih vrst v naših vrtovih. Brez posebnega varstva proti boleznim in škodljivcem (po potrebi škropimo le proti cvetni moniliji itn.) lahko pridelamo okusne plodove. Seveda pa moramo za marelico izbrati primerno lego in rastišče. Tla naj bodo lahka do srednje težka, globoka in ne prevlažna. Marelico sadimo v zavetje vrtov ali hiš, kjer ni nevarnosti spomladanskih pozeb, ali pa na dobre vinogradniške lege. V času mirovanja zelo dobro prenaša zimski mraz, tudi do -30 °C, vendar pa se zelo neugodno odziva na nihanje temperatur pozimi. Z dvigom temperatur v februarju se velikokrat začno pretakati sokovi v drevesu, to pa pri ponovnem znižanju temperatur povzroča, da začno sokovi zmrzovati. Zaradi tega nastanejo razpoke na vejah ali celo deblih. Zato je priporočljivo prebeliti deblo marelice z apnom; s tem preprečimo, da bi se čezmerno segrevalo in da bi sokovi krožili. Na te poškodbe (razpoke) ali rane, ki jih napravimo ob zimskem obrezovanju, se naselijo različne patogene glive (Eutypa armeniaca, Verticilium sp., itn.), ki povzročajo APOPLEKSIJO ali kap marelice (sredi rastne dobe veja ali vse drevo ovene in čez nekaj dni popolnoma odmre).

Obrezovanje marelic
Obrezovanje marelice

Da se ognemo kapi marelice in imamo vsako leto obilen pridelek, izberemo primerno lego in ne izvajamo zimskega obrezovanja, razen kadar je to nujno za oblikovanje krošnje. Vse rane je treba takoj zamazati s cepilno smolo ali pasto.

Zaradi naštetih težav priporočam popolno opuščanje zimske rezi. Marelico obrezujemo v poletnem času, takoj po obiranju, ko se rane hitro zaraščajo. Tako preprečimo možnost okužbe s parazitskimi glivami in njihov razvoj v prevodnem sistemu marelice.

Posamezna drevesa marelic gojimo v obliki naravne ali zboljšane piramidne krošnje s tremi do štirimi ogradnimi vejami (slika 1). Drevesa v zavetju hiš ob stenah pa gojimo v obliki večetažne palmete ali špalirja (slika 2). Zmotno je mnenje, da marelice ne obrezujemo, ker jim obrezovanje škoduje in se smolijo ter sušijo. Za normalno vitalnost drevesa je obrezovanje marelic nujno, saj s tem ukrepom dobivamo vedno nove, mlade rodne poganjke, ki dajo kakovostne plodove.

Obrezovanje marelice ob sajenju

Ob sajenju sadiko skrajšamo. Marelica požene dolge poganjke, ki so ponavadi goli, neobraščeni. V drugi polovici julija take poganjke skrajšamo za tretjino, da se obraščajo. V treh do štirih letih lahko uspešno vzgojimo krošnjo drevesa marelice, kot je prikazano na slikah 1 in 2. Pri rodnem drevesu marelice moramo paziti, da se krošnja ne zgosti in da je dovolj zračna.

Po obiranju vodne poganjke ali bohotivke, ki rastejo na hrbtni strani vej, izrežemo ali pa jih usmerimo (upognemo in privežemo). Tako lahko zamenjamo izrojen rodni les ali podaljšamo ogrodno vejo. Na upognjenih bohotivkah se razvije rodni les.

Ko smo izrezali vse odvečne bohotivke, je krošnja veliko bolj zračna in osvetljena. Izrežemo tudi vse mladike, ki rastejo v notranjost krošnje in dodatno senčijo drevo, da ne golijo ogrodne veje. Na slikah 1 in 2 je prikazano izrezovanje vodnih poganjkov in mladik, ki rastejo v notranjost krošnje. Ko obrezovanje končamo, je priporočljivo, da vse rane zamažemo. Obvezno moramo zamazati rane, večje od 5 mm. Če pri poletnem obrezovanju marelice odrežemo vejo, ki jo je prizadela kap ali APOPLEKSIJA, potem moramo uporabljene škarje vsekakor razkužiti, sicer prenesemo okužbo z vsakim nadaljnjim rezom na zdravo rastlino.

Ljubitelji zelo težko sprejemajo poletno obrezovanje marelice, saj je julija izredno vroče, prav tako je rastlina olistana in je občutek po opravljenem obrezovanju drugačen kot pri zimskem obrezovanju. Sadjarji prav pri koščičarjih priporočamo poletno obrezovanje, saj se z njo ognemo mnogim težavam, ki so posledica zimskega obrezovanja. Pri marelici je ta ukrep nujen zaradi kapi. Drevesa marelic, porezana po obiranju, boljše diferencirajo rodne brste, naslednje leto je več cvetov in tako bolj kakovosten pridelek. Tako, pa smo ponovno pri koncu. Kot vidimo, obrezovanje marelice le ni tako zahtevno opravilo.

Sorodna iskanja:

Zadnje vpisani mali oglasi