Deli s prijatelji
Pomen reakcije tal za vrtičkarje

Ker vpliva količina apna na vse dejavnike rasti, kot so voda, zrak, toplota, struktura tal in podobno, so raziskovalci tal vpeljali pojem pH-vrednosti, s katero označujemo stopnjo oskrbovanosti tal z apnom. Z dolgotrajnimi poskusi v naravi so ugotovili najbolj ugodno pH-vrednost za posamezne rastline.

Z apnenjem in uporabo ustreznih gnojil si v rastlinski proizvodnji usmerjamo primerno reakcijo tal za rastline, ki jih nameravamo gojiti. Zemlja, ki je biološko zdrava, mora imeti določeno količino apna, oziroma ustrezno reakcijo, ki jo izražamo s pH-vrednostjo. Zemljo v jeseni globoko prekopljemo in potrosimo z apnom, da jo razkisamo, ali kot pravimo nevtraliziramo.

Prek zime poteka ta proces zelo ugodno, predvsem na novo kultiviranih tleh, kot na primer ob novi stavbi. Zemlji dodamo kompost ali pa tržna humusna organska gnojila, kot so razne vrste šot in šotnih mešanic. Na zemljah, kjer je dovolj apna, apnenje ni potrebno. Idealna pH-vrednost tal je okoli 6,5. V tem območju pH-vrednosti uspevajo skoraj vse rastline. Poleg tega ima večina kulturnih rastlin določen razpon pH-vrednosti, v katerih dobro uspevajo. Pomen pH-vrednosti je mnogo večji, kot ga lahko na kratko opišemo. Mikroorganizmi tal delujejo le pri določenih pH-vrednostih. Elementi ali rastlinska hranila, ki so prisotna in potrebna v izredno majhnih količinah (mikroelementi), delujejo prav tako pri določenem razponu pH-vrednosti. Če ima zemlja preveč kislo ali pa preveč bazično (apneno) reakcijo, se spremenijo v netopljivo obliko, ki je za rastline nesprejemljiva. Tako je znano pomanjkanje bora, železa in mangana zaradi bazične reakcije, ki jo povzroča prevelika količina apna v tleh. V zemlji je lahko dovolj železa, vendar ga rastlina ne more vsrkati iz tal, ker je postal zaradi presežka apna v tleh netopljiv za sokove rastlinskih koreninic. Tak pojav pomanjkanja železa imenujemo kloroza. Rastline so bledične in lahno rumene, kar se pogosto dogaja na apnenčastih in lapornatih tleh.

Zato moramo poznati reakcijo tal, da bomo pravilno ukrepali:

 1. izbrali rastline, ki uspevajo v določenem območju pH-vrednosti tal,
 2. uporabljali ustrezne vrste tržnih gnojil in šote za naša tla, glede na reakcijo oziroma pH-vrednosti tal.

Pri katerih pH-vrednostih rastline najbolj uspevajo

Pri odmeri apna ali apnenca moramo upoštevati tisto pH-vrednost, ki jo rastlina zahteva, da lahko dobro uspeva. Za najvažnejše rastline nam pove to razpredelnica.

Sadno drevje in grmičevje (ph)

paprika 5,5 do 6,5
paradižnik 5,5 do 6,5
kumare 5,5 do 6,5
čebule 6 do 6,5
grah 6 do 7
fižol 6 do 7
korenje 6 do 6,5
solata 6 do 6,5
narcisa 6 do 6,5
gladiola 6 do 7
krizanteme 6 do 7,5

Poljske in krmilne rastline (ph)

ajda 5,5 do 7
repa 5,5 do 6,5
oves 5,5 do 7
krompir 5 do 6
koruza 5,5 do 6,5
5,5 do 7
ječmen 6 do 7
repica 6,5 do 7,5
pesa 6 do 7,5
lucerna 6,5 do 7,5
travniške trave 6 do 7

Zelenjavnice in cvetice (ph)

paprika 5,5 do 6,5
paradižnik 5,5 do 6,5
kumare 5,5 do 6,5
čebule 6 do 6,5
grah 6 do 7
fižol 6 do 7
korenje 6 do 6,5
solata 6 do 6,5
narcisa 6 do 6,5
gladiola 6 do 7
krizanteme 6 do 7,5

Katera umetna gnojila uporabljamo pri posameznih zemljah

Vrsta gnojila, ki ga uporabljamo, je odvisna tudi od reakcije zemlje. Uporaba neprimernega gnojila za določeno vrsto tal več škoduje kot koristi. Zato uporabljajmo pri posameznih pH-vrednostih zemlje naslednja gnojila:

Kisle zemlje: (pH-vrednost 4 do 6,5)

 • kan
 • nitromonkal
 • čilski soliter
 • apneni dušik
 • thomasova žlindra
 • nitrofoskal
 • kalijeva sol
 • kalijev sulfat
 • mikrofos

Bazične zemlje: (pH 7 do 8)

 • amonsulfat
 • superfosfat
 • thomasova moka
 • kalijeva sol
 • kalijev sulfat
 • urea

Nevtralne zemlje: (pH 6,5 do 7)

 • nitromonkal
 • čilski soliter
 • apneni dušik
 • thomasova moka
 • kalijeva sol
 • kalijev sulfat
 • superfosfat
 • nitrofoskal
 • urea

Na apnenih tleh uporabljamo šoto s kislo reakcijo, da preprečimo kvaren vpliv prevelikih količin apna na tiste rastline, ki apna ne prenašajo.

Zadnje vpisani mali oglasi