Deli s prijatelji
Di-trapex

Razkuževanje zemlje je eno najpomembnejših del v vsaki vrtnarski proizvodnji. Razkuževanje z vodno paro je že dolgo znano. Ker pa je ta postopek dokaj težaven zaradi potrebnih parnih kotlov, je industrija poskrbela za lažji način razkuževanja. Danes imamo nekaj različnih pripravkov v tekoči, plinasti ali granulirani obliki. Med najbolj znanimi in iskanimi je vsekakor »di-trapex«, s katerim očistimo zemljo bolezni, škodljivcev, plevelov. Uporabljamo ga tako v vrtnarstvu kot v poljedelstvu in drevesničarstvu. Njegov spekter delovanja je zelo obsežen, naštejmo samo nekaj primerov.

Talni škodljivci:              

  • majski hrošč – Melolontha melolontha
  • strune – Agriotes spp.
  • Sovke – Agrostis
  • vrtne mušice – Bilbio spp.
  • travniški komar – Tipula ličinke
  • rilčkarji – Otiorrhynchus spp.

Talne glivice: povzročitelje koreninske gnilobe in padavice sejančkov (Pythium, Rhyzoctonia, Phytophtora in druge.

Nematode: povzročajo vedno večjo škodo, di-trapex pa uničuje tako koreninske, prosto živeče nematode kot ličinke listnih nematod, ki živijo v zemlji.

Prav tako odlično zatira tudi številne škodljive plevele, kot so kurja črevca, rogovilček, kopriva, loboda, regačica in pa tudi plevele, katerih zatiranje je pogosto dokaj težavno (latovka, pirnica in druge trave).

Pred vsako uporabo di-trapexa moramo zemljo ali zemljišče temeljito pripraviti. Po možnosti napravimo to vsaj teden dni prej, ker mora biti zemlja primemo zrahljana, da se plini razširijo po vsej površini oziroma pod površino. Zelo pomembno je tudi, da je zemlja primerno vlažna. Tla ne smejo biti preveč suha niti preveč vlažna. Če so presuha, jih najprej navlažimo. Di-trapexa ni priporočljivo uporabljati v zelo težkih grudastih tleh. Ker plini v takih tleh ne morejo prodreti v grude, je razkuževanje brez pravega učinka. Prav tako ne uporabljamo di-trapexa tam, kjer je zelo visoka podtalnica, ter v bližini vodnjakov.

Na zemljišču, katerega nameravamo razkužiti, gnojimo s hlevskim gnojem že pred posevkom. Pred razkuževanjem ni priporočljivo gnojiti, po razkuževanju pa je nevarnost, da z gnojem zemljo spet okužimo. Di-trapex lahko uporabljamo od pomladi do jeseni, vse dokler so primerne temperature. Za kubični meter zemlje potrebujemo 250 do 300 ml di-trapexa. Zemljo razsujemo na dva metra dolgo in meter široko gredico, visoko 20 cm. Na to površino enakomerno nanesemo 125 do 150 ml di- trapexa, takoj nato pa nasujemo 20 cm zemlje. Takojšnje prekrivanje zemlje je potrebno zato, da aktivna snov ne izhlapi. Ko je kup tako pripravljen, ga nekoliko potolčemo z lopato in prekrijemo s plastično folijo.

Delovanje di-trapexa pa je odvisno od temperature zemlje. Pri temperaturi zemlje v globini 20 cm deluje:

  • 18°C       7 dni,
  • 15°C       10 dni,
  • 10°C       20 dni,
  • 5°C         30 dni

Uporabljamo ga torej takrat, ko so temperature čimbolj visoke; takrat je njegovo delovanje najkrajše in tudi najbolj učinkovito.

Po razkuževanju zemljo temeljito prezračimo, tako da jo premečemo. Pred uporabo jo še testiramo s semenom vrtne kreše. Kozarec do polovice napolnimo z razkuženo zemljo, nato vzamemo košček vate in ga navlažimo z vodo ter namočimo v vrtno krešo. Vato damo v kozarec in ga hermetično zapremo. V drug kozarec damo nerazkuženo zemljo in ga postavimo poleg prejšnjega. Če seme vrtne kreše normalno vzkali in raste v obeh kozarcih, je razkužena zemlja že sposobna za uporabo. V nasprotnem primeru zemljo še enkrat prezračimo in ponovimo postopek.

V vrtu ali parku pazimo, da razkužujemo zemljo najmanj 50 cm od drugih rastlin oziroma pri drevju najmanj 50 centimetrov od roba krošnje.

Za razkuževanje zemlje na gredah uporabljamo 30 do 50 ml di-trapexa na kvadratni meter, pri močni okužbi pa 60 do 75 ml. Za vnašanje pripravka imamo posebne stroje, ki natančno odmerjajo količino pripravka v zemljo in ga tudi takoj zakrijejo. Pri domačem razkuževanju, kjer delamo na majhnih površinah, pa si pomagamo s posebno kapno cevko, ki jo dobimo pri posodi z di-trapexom. Pri hitrosti 1 m/sek nanesemo na dolžinski meter približno 10 ml di-trapexa. Pri širini 20 cm ga torej porabimo 50 ml.

V naših trgovinah je na voljo še veliko tekočih pripravkov. Tudi ti se v zemlji uplinijo, plini pa v povprečju delujejo 3 do 4 tedne. Uporabljamo jih lahko vsepovsod, vendar najmanj 4 do 5 tednov pred uporabo zemlje. Za kvadratni meter teh pripravkov povprečno potrebujemo 50 do 150 ml, katere pomešamo s 4 do 6 litri vode. Ko smo zemljišče prelili, ga še temeljito zalijemo z vodo, da se zemlja namoči do globine 25 centimetrov. Nato tla prekrijemo s folijo.

Pri razkuževanju zemlje za lončnice potrebujemo za kubični meter zemlje 400 do 600 ml tekočega pripravka.

Čas razkuževanja je tudi pri teh pripravkih odvisen od temperature zemlje v globini 10 cm. Pri temperaturi 12 do 18°C učinkujejo približno tri tedne, pri 6 do 12°C štiri tedne in pri temperaturi 0 do 6°C deset tednov.

Ne glede za kateri pripravek se boste odločili, si obvezno preberite navodila za doziranje!