Deli s prijatelji
Sadno Drevje – Precepljanje Sadnega Drevja

V nekaterih primerih je precepljanje za sadno drevje zelo koristno in potrebno opravilo. S precepljanjem povečamo rodnost, kakovost plodov ali zamenjamo sorto v nasadu. Običajno se precepljajo hruške in jablane, redkeje slive in češnje, manj pogosto pa druge sadne vrste. Za precepljanje sadnih dreves se odločimo, če se sorte v določenjem kraju izkažejo kot neprimerne, nerodne ali preobčutljive za nekatere bolezni in škodljivce in je pridelek manj kakovosten. Nadalje, kadar hočemo hitro razširiti določeno sorto in kadar nam v nasadu manjkajo pravi opraševalci. Na eno drevo lahko cepimo tudi več sort in si tako povečamo sortiment. Precepljamo le manjša drevesa, ki so zdrave in močne rasti, kajti ta bodo lahko rodila še vrsto let. Krošnja takih dreves se hitro obraste in tudi zarodi. Starega in slabotnega drevja ni vredno precepljati, temveč je bolje posaditi nova drevesa.

Precepljanje je za sadno drevje huda operacija, zato ga moramo vsaj leto dni prej dobro pognojiti in oskrbovati, kajti le močno drevo uspešno raste in se na njem cepljene veje kmalu zarastejo, cepiči pa se razvijejo v ogrodne veje in tudi kmalu zarodijo. Drevo, ki ga nameravamo precepiti, pomladimo in pripravimo za precepljanje že februarja. Ogrodne veje odžagamo na daljše štrclje in pustimo na spodnjem delu nekaj drugo in tretjerazrednih vej. Te veje v prihodni rastni dobi prehranjujejo drevo z asimilati. Ko se cepiči razvijejo in imajo že dovolj listja, jih odstranimo ali po potrebi naknadno cepimo. Več vej pustimo pri močnejših drevesih, manj pri mlajših. Najprimernejše veje za precepljanje so do 10 cm debel, debelejše se težje in počasneje zaraščajo. Na debelejše veje cepimo več cepičev z dvema ali več očesi, da se rana hitreje zarašča. Odvečne cepiče prihodnje leto ali kasneje odstranimo.

Cepiče narežemo že januarja ali februarja, jemljemo jih z dreves z najboljšimi lastnostmi in zaželene sorte. Cepiče shranimo v vlažni mivki v hladnem prostoru, tako da so ob cepljenju aprila ali maja že v mirujočem stanju. Navadno cepimo za lub, lahko pa tudi na druge načine, če ne cepimo med muževnostjo. Vejo, ki jo cepimo, ponovno odžagamo za nekaj centimetrov ali po potrebi več, tako da rano osvežimo. Cepljeno mesto dobro povežemo in premažemo s cepilno smolo. V začetku junija ali julija vezi po potrebi prerežemo ali zrahljamo, da se zaradi hitre rasti ne zajedajo v lub. Ker na cepiče radi sedejo ptiči in jih premaknejo, razmajejo ali odlomijo, je koristno privezati v loku nad cepičem šibo, ki ga varuje. Nasljednje leto odberemo pri zimski rezi mladike, ki jih predvidimo za bodoče ogrodne veje, ostale pa upognemo v vodoravno lego, da ne ovirajo rasti izbrane glavne veje. Poganjke, ki so pognali iz starega dela drevesa, odstranimo ali pa jih, odvisno od bujnosti rasti cepičev, nekaj ali več pustimo in jih odstranimo šele prihodnje leto. Če mladike iz cepičev ne rastejo pravilno, si pomagamo tako, da jih ob palici privežemo v zaželeno smer.

Tako precepljeno sadno drevje moramo dobro oskrbovati in na njem pravočasno izvesti vse potrebne ukrepe. Naprej vzgajamo drevo v zaželeno obliko krošnje, ravno tako kot pri mladem drevju. Po treh do štirih letih dobi drevo pravo obliko in tudi zarodi.

Zadnje vpisani mali oglasi