Deli s prijatelji
Škrlup
Škrlup

Škrlup ali fuzikladij je v naših podnebnih razmerah gospodarsko najbolj nevarna bolezen jablan. Po škodi, ki jo povzroča, se lahko primerja s peronosporo vinske trte ali s fitoftoro oziroma krompirjevo plesnijo.

Škrlup na jablanah
Škrlup na jablanah

Škrlup je glivična bolezen, ki lahko povsem uniči pridelek jablan, predvsem pri nekaterih sodobnih sortah, kot so delišes, jonatan in druge. Okužuje vse zelene dele in plodove. Škrlup se lahko prične pojavljati že med brstenjem, to je takrat, ko mladi lističi dosežejo velikost 1 do 2 cm, »mišje uho«, pa vse do konca julija. Največja nevarnost za pojav bolezni je pri nas od aprila do sredine julija. Ko začne po izdatnejšem dežju sadno drevje zeleneti, pričnejo zimski trosi, ki so prezimili v odpadlem listju, kaliti in okužujejo mlade liste na drevju, če teh nismo prej poškropili z enim izmed sistemičnih fungicidov. Jakost okužbe je odvisna od časa trajanja dežja in od temperature zraka. V toplem in deževnem vremenu so okužbe močnejše in nevarnost škrlupa večja. Vrednost pridelka se lahko zmanjša za 70 do 80 % pa tudi kakovost plodov je mnogo slabša. Škoda je predvsem očitna v intenzivnih in bujnih nasadih, kajti najmanjša napaka pri določanju časa škropljenja ali pri izbiri škropiva, tudi že samo površno škropljenje, lahko prizadene pridelek. Če torej želimo imeti zdravo in kakovostno sadje, s škropljenjem ne smemo zamujati. V naših ekoloških razmerah lahko pridelamo zdrava in kakovostna jabolka, vendar le pod pogojem, da s pravimi kemičnimi sredstvi izdatno škropimo. Proti škrlupu prvič škropimo, ko prične nasad zeleneti, to je, ko mladi lističi dosežejo fazo »mišjega ušesa«. Škropljenje ponavljamo vsakih 8 do 10 dni vse do konca junija, dokler drevje intenzivno raste in dokler so še zimski trosi škrlupa v odpadlem starem listju. Kasneje so lahko presledki med škropljenjem 2 do 3 tedne, odvisno od vremena. Praviloma naj bi do cvetenja poškropili nasad dvakrat do trikrat. Z osmimi do dvanajstimi škropljenji spomladi in poleti zanesljivo zavarujemo jablane in hruške.

Škrlup na jablanah - brez posega
Škrlup na jablanah – brez posega

Za škropljenje jablan proti škrlupu so dandanes na voljo razni pripravki. Praviloma morajo biti vsi zeleni deli in plodovi zavarovani s škropivom. Ravno zaradi tega priporočamo krajše presledke med škropljenjem v času intenzivne rasti. Pri škropljenju pazimo, da so vse veje, listi in plodovi temeljito poškropljeni. Običajno uporabljamo v intenzivnih nasadih, ki jih škropimo z navadnimi škropilnicami, okrog 1000 do 1500 litrov pripravljenega škropiva oziroma vode. Če pa škropimo s pršilniki, traktorskimi ali nahrbtnimi, uporabljamo 2- do 3-krat manjšo količino vode, vendar moramo v tem primeru ustrezno zvečati koncentracijo škropiva. Vse koncentracije oziroma jakosti, ki so navedene za posamezna škropiva, bodo učinkovite le, če uporabimo najmanj tisoč litrov vode na hektar. Pri manjšem odmerku vode zaščitno sredstvo ne bo uspešno. Zato moramo vedno upoštevati količino škropiva, ki ga uporabimo za hektar.

Če pršimo s pršilniki, lahko uporabimo tudi manj vode, vendar mora biti odmerek pripravka večji. Vendar pa pri nekaterih pripravkih ne moremo poljubno večati koncentracije, ker lahko sicer povzročimo fitotoksičnost oziroma poškodbe. Dovoljena je največ dvakrat do trikrat večja koncentracija in s tem ravno tolikokrat manjša količina vode na hektar. Pri škropljenju proti jablanovi plesni ali rdeči sadni pršici – rdečemu pajku pa nista priporočljiva pršenje niti uporaba manjše količine vode. Veliko bolje je, če porabimo 1000 do 1500 I vode na ha.

Sorodna iskanja:

  • Bolezni jablan
  • Jablane
  • Bolezni sadnega drevja

Zadnje vpisani mali oglasi