Deli s prijatelji
Varstvo Hrušk Pred Boleznimi

Hruška je glede varstva pred boleznimi in škodljivci zelo podobna jablani, vendar so med obema sadnima vrstama tudi nekatere hudo pomembne razlike, ki jih moramo dobro poznati. Tako na primer vemo, da nam plesen v jablanovih nasadih dela hude preglavice, medtem ko pri hruški nimamo težav s to nadlogo. Hkrati pa je »škrlup« tudi pri hruškah enako pomembna bolezen kot pri jablanah, celo še hujša, ker se pri hruškah pojavlja »škrlup« zelo zgodaj in ga moramo zatirati prav na samem začetku rasti.

Do nedavnega smo v ta namen uporabljali bakrena sredstva, škropili pa smo ob samem odpiranju brstov, v tako imenovanem času »mišjih ušes«, to je takrat, ko se odpreta prva dva spodnja listka brsta. Ker bakrenih sredstev ne smemo mešati z drugimi zaščitnimi sredstvi, smo si tako ustvarili dodatno delo oziroma dodatno škropljenje.

V zadnjem času pa vse pogosteje škropimo proti »škrlupu« z bakrenim antracolom, ki ga lahko mešamo s folidol oljem, ter tako ne preprečimo samo napada »škrlupa«, temveč uničimo tudi številne škodljivce sadnega drevja, kot so »hruševa bolšica« ter zimska jajčeca listnih uši. Da preprečimo razvoj »škrlupa«, škropljenje večkrat ponavljamo. Predvsem je nevarno prvo spomladansko obdobje (do konca maja), zato uporabljamo v tem času sredstva, ki naj čimdalje učinkujejo. Med take pripravke sodi delan, sicer pa je znani in razširjeni dithane M-45 primeren v kateremkoli času. Z dithanom M-45 lahko škropimo celo v sam cvet brez nevarnosti za rastlino ali čebele. Načelno se sicer škropljenja v cvet izogibamo, ker je oploditev najboljša, če pustimo rastlino med cvetenjem pri miru. Če pa je ravno v tem času deževno vreme, ki pospešuje razvoj škrlupa, je seveda škropljenje nujno, izbrati najustreznejši rok škropljenja je torej precej težavno, ker pogojujejo pojav škrlupa številni dejavniki, začenši s temperaturo, vlago itd. Najbolj smotrno je, da upoštevamo napovedi prognostične službe, ki jih naše radijske postaje redno objavljajo. Hruševa bolšica je huda nadloga; v nekaterih pokrajinah sosednje Italije je kmetovalce odvrnila od pridelovanja hrušk. Pri nas jo uspešno zatiramo, začenši s predpomladanskim škropljenjem s folidol oljem ali z oleodiazinonom ter z uporabo enega izmed naslednjih sredstev: gusathion, parathion, folimat. unden, metasystox in actellic. Ta sredstva redno menjamo, enkrat vzamemo eno, drugič drugo itd., ker postane namreč hruševa bolšica proti sredstvu, ki ga prevečkrat uporabljamo, odporna, imuna. Vsako izmed omenjenih sredstev ima prednosti, ki se jih splača vsaj okvirno poznati: gusathion uničuje še vrsto drugih škodljivcev, npr. grizlice in listne uši ter listne zavrtače: parathion je precej močan strup, ki pokonča skorajda vse živo na drevesu, ter ga uporabljamo predvsem takrat, ko je napad škodljivcev že zelo močan. Pri zatiranju hruševe bolšice se je izkazala za izredno uspešno hkratna uporaba parathiona in metasystoxa. Metasystox je že dolgo uveljavljeno sredstvo, ki je še zmeraj zelo učinkovito, le če ga (tako kot naj bi delali tudi z drugimi pripravki) od časa do časa zamenjamo z drugimi insekticidi. Metasystox najbolje učinkuje v času najintenzivnejše rasti, torej spomladi, in od sredine avgusta naprej, ne uniči pa samo bolšice in listnih uši, temveč tudi rdečega pajka. Podobno deluje tudi folimat, zelo učinkovito sredstvo.

Actellic je zelo priljubljen pripravek zaradi izredno nizke stopnje strupenosti za človeka ter zaradi širokega spektra učinkovanja. Poleg bolšice zelo učinkovito zatira tudi vse vrste uši, predvsem krvavo uš. Le-to sicer uničujejo vsi že omenjeni insekticidi, vendar pa je unden še posebej učinkovit.

Kar velja za hruševo bolšico, velja še toliko bolj za sadno pršico – rdečega pajka: le redno menjanje sredstev omogoča popoln uspeh. Številne insekticide, ki zatirajo tudi rdečega pajka, sem že omenil, pri posebno hudih napadih se odločimo za kombinacijo kelthana in tediona, v poštev pa pride tudi nova kombinacija acrexa in tediona. Pri zmernem napadu zadostuje že uporaba samega acrexa.

Pleveli so v hruškinem nasadu škodljivi iz več vzrokov. Ker cvetijo v različnih časih, vso sezono privlačijo v nasad čebele, ki se zastrupljajo z insekticidi. V nezapleveljen nasad zaidejo čebele le med cvetenjem sadnega drevja, takrat pa bomo že pazili, da ne bomo uporabljali zanje škodljivih pripravkov. Visokorastoči pleveli povečujejo v nasadu odstotek zračne vlage in s tem nevarnost razvoja glivičnih bolezni, da ne omenjamo tega, koliko hrane in vode odvzamejo kulturnim rastlinam.

V sodobnih nasadih se moramo torej obvezno znebiti plevela vsaj v vrstah med drevesi, če smo se že odločili, da bomo med vrstami kosili. Plevel lahko uničimo mehansko, kar je vedno dražje, večkrat pa tudi neizvedljivo, ali pa s herbicidi. Raba herbicidov je draga dejansko le takrat, če ni uspešna, zato je izredno pomembna izbira pravega pripravka. Če nam nagajajo slak, pirnica, regačica in podobni trdovratni pleveli, uporabimo special. Z njim škropimo po cvetenju sadnega drevja, torej »na zeleno«, najbolje, ko so pleveli visoki približno 20 do 30 cm.

Pravočasno si priskrbimo sredstva za varstvo rastlin

Vsako pomlad nas presenetijo številne rastlinske bolezni in škodljivci. Pojavijo se ravno takrat, ko jih najmanj pričakujemo. Da je težava še večja, običajno tudi trgovina nima potrebnih sredstev za varstvo rastlin. Zato že sedaj priporočamo nakup vseh potrebnih pripravkov. Prednosti pravočasnega nakupa so v prvi vrsti v tem, da so sedaj na voljo še vsi potrebni pripravki, ki jih bomo potrebovali. Poleg tega sedaj v trgovinah še ni takšnega navala in imajo trgovci več časa, kar izključuje številne napake, ki se kasneje rade pojavljajo, ko namreč prodajalci zamenjujejo sredstva. Priporočam vam, da najprej ugotovite, kaj sploh potrebujete. Naj vas spomnim le na nekaj pripravkov.

Za zatiranje pepelastih plesni uporabljamo karathan, enovit metil, benlate, saprol, afugan. Proti raznim pegavostim orthocid, dithan in antracol. Proti listnim ušem metasystox, ekatin, ekalux, pirimor, etiol, radotion, unden.

Proti grizočim žuželkam basudin, ekalux, nuvakron. Za zatiranje pršic bomo uporabljali kelthan, tedion in actellic.

Polže zatiramo z limaxom, limalom, mesurolom. Bramorje z mesurolom, kortilanom, volatonom, basudinom G, druge zemeljske škodljivce pa z volatonom, basudinom G in furadanom. Če imate nekatere od omenjenih pripravkov že doma, porabite najprej te, saj je njihova učinkovitost dolgotrajna.

Zadnje vpisani mali oglasi