Deli s prijatelji
cebele
cebele

Mesec april je za razvoj čebeljih družin časovno zelo pomemben. Normalno razvijajoče se družine se že do konca meseca tako razvijejo, da jim je treba razširiti njihov življenski prostor v panju. Če je vreme tako ugodno, da za čebele napočijo izletni dnevi, dobe tudi v naravi svojo bero. V nasprotnem primeru, ob več dni trajajočem slabem vremenu, ko ni izletnih dni, trpijo čebele silno pomanjkanje vode. čebelarjem priporočam: kjer ni v bližini čebel naravnih vodnih virov, naj to nadomestijo z napajališči!

Preprost in zelo poraben napajalnik si lahko vsakdo naredi takole: Gre za tako imenovani vakumski napajalnik, ki sestoji iz naslednjih delov: plitvega krožnika, kosa jute (take velikosti, da prekrije površino krožnika) in kozarca za vlaganje (3-5 litrov prostornine). Kozarec do vrha napolnimo z vodo, z juto pregrnjen krožnik pa poveznimo nad kozarec. To vse skupaj obrnemo za 180 stopinj, tako da je sedaj z vodo napolnjen kozarec za vlaganje poveznjen nad krožnikom. Tak napajalnik položimo kar na tla na primerno sončen in zaveten prostor, kakih 5-10 m od čebelnjaka.

V primeru, da je potrebno napajalnik zaščititi pred domačimi živalmi, je treba narediti primeren podstavek. Za čebelnjak z dvajsetimi panji zadostuje, če sta nameščena vsaj dva taka napajalnika. Pa tudi zanesljiveje je, saj se bosta oba hkrati presušila.

Ko opazimo, da čebele začnejo graditi prezidke in gradilnike, nas opozarjajo, da jim je potrebno razširiti prostor v panju. To delo opravimo v vsakem panjskem sistemu drugače. Zalege ni priporočljivo prestavljati v medišča pred dvajsetim majem.

Čebele pregledujemo tedaj, ko so izletni dnevi; v tem času so pregledi čebel lahko usmerjeni na vse podrobnosti biološkega razvoja čebel, zalege, matice itn. Tam, kjer smo ugotovili nesmotrno ureditev gnezda, presledkasto zalego, nenavadno obnašanje čebel, sveže matičnjake ali zaostali razvoj, od take družine ne moremo pričakovati kaj drugega kot slab roj. Takim družinam najuspešneje pomagamo tako, da ostranimo matico in jo nadomestimo z mlado ali pa dodamo rezervno družino iz tri ali štirisatarja.

V vsakem panju bi moral biti gradilni satnik, iz gnezda je namreč potrebno izločiti trotovsko satje. Izkoristimo gradilno vnemo čebel, ki je posebno intevzivna v času spomladanskih in zgodnje poletnih paš. Če bomo dali čebelam dovolj možnosti, da bodo gradile novo satje, bomo s tem obrzdali marsikatero družino pred preveliko rojilno vnemo. V sodobnih pridobitvenih čebelarskih obratih lahko rojivost čebel povsem poruši račun o donosnosti.

Gradilni nagon pri čebelah

Čebelja druzina gradi gnezdo iz satovja, dokler ji je to potrebno in dokler ima za to možnost. Vprašanje je le, ali je ta nagon pri čebelah oviran ali ne. Raziskovalec R. Darchen je raziskoval to vprašanje in je dognal, da se že petdeset čebel z matico počuti kot družinica in si prične graditi gnezdo iz satovja. Medtem ko osiromašena družinica – torej brez matice – ki jo sestavlja dvesto čebel, še ne gradi gnezda iz satovja. V primeru, da so jim podtaknili mrtvo matico, so pričele z gradnjo na podlagi občutka, da je matica prisotna. Osirotela družina, ki šteje 5.000 čebel brez matice, ne gradi prvih 14 dni, marveč šele po dveh tednih, ko se med čebelami pojavijo trotovke.

Družina, ki šteje 10.000 čebel, že gradi brez izjeme, ne glede na to, ali je prisotna zalega in matica, če jo seveda izdatno pitamo-krmimo.

Družina s 15.000 čebelami pa nemudoma gradi tudi brez matice. Raziskovalec Darchen poudarja, da je v tem primeru v družini še prisotna matična snov oziroma deluje njen učinek, ker te čebele še niso bile dolgo brez matice.

Ta dognanja so dragocena, ker z njihovo pomočjo lahko rešujemo nekatere praktične čebelarske probleme. Sedaj vemo, da čebelja družinica v prašilcu naj ne bi štela manj kot dvesto čebel. Umetno narejene roje naj ne bi sestavljalo manj kot ½ do 1kg čebel (5.000 do 10.000), da lahko za nadaljni razvoj oblikujejo celovito družino. To je pa tudi obseg 3 ali 4 satarja, ki jih nekateri čebelarski praktiki priporočajo kot najbolj primerne plemenilčke, v katerih mlade matice lahko dozorevajo v popolne »nesnice«, torej v matice za večje gospodarske panje. Praksa celo priporoča pomožne čebelje družine, sestavljene iz približno 15.000 oz. 1,5 kilograma čebel.

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<