Deli s prijatelji
Čebelja Družina

Čebelarji se dostikrat ne zavedamo pomembnosti, ki jo ima voda pri razvoju in ohranjanju čebeljih družin. Čebele potrebujejo vodo vse leto in v vseh razvojnih fazah.

Pozimi, ko družina miruje, je poraba vode majhna. Takrat jo imajo dovolj v medu, ki je vsebuje približno 20 odstotkov. Tudi za začetno zalego (januarja in februarja) je je največkrat tudi še dovolj v medu, ki jo vsrkava iz vlage v panju. Pozneje, ko se zaležna ploskev veča, pa prične vode primanjkovati. Nekaj se je sicer nabere v samem panju, ob stičišču toplega in mrzlega zraka (vodne kapljice opazimo pogosto npr. pri AŽ panju na šipah, če imamo te na okencih), drugače jih vpije izolacijski material, pri nakladnem panju pa se ta vlaga nabira pod pokrovom, le da ta družinam v hladnih spomladanskih dneh ni vedno dostopna.

Čebelja Družina
Čebelja Družina

V nasprotju z mnenjem mnogih čebelarjev sem prepričan, da je prav spomladi družina v najbolj kritičnem položaju glede preskrbe z vodo. To se dogaja predvsem ob februarskih otoplitvah (včasih že tudi poprej), ko čebele že dobe prvi cvetni prah (teloh, spomladanski žafran pa tudi že iva, leska) in pričnejo močneje zalegati, nato pa nenadoma nastopi nagla ohladitev, čebele se ponovno stisnejo v gručo, sledijo neizletni dnevi, zaradi česar je preskrba z vodo ovirana. Žal je že in bo verjetno še prihajalo do katastrof, ko pomre stotine čebeljih družin – največkrat zaradi pomanjkanja vode, velik del družin pa tako oslabi, da tisto leto od njih ne moremo kaj dosti pričakovati. Ocenjujejo, da porabi močna družina v času intenzivnega širjenja gnezda – zalege, tudi do deciliter vode dnevno. Poleti je poraba vode seveda še večja.

Otežkočena Oskrba z Vodo

Takrat, posebno ob suši, je oskrba z vodo sicer tudi otežkočena, vendar ne tako, da bi bil ogrožen obstoj družine. Vsekakor moramo sami poskrbeti za vodo na oddaljenih (predvsem gozdnih) pasiščih in pri prevažanju sploh.

Čebelja Družina

Čebelja družina si ne ustvarja v panju zalog vode. Medtem ko nabira nektar vse dotlej, dokler ga je kje dobiti – kopiči cvetni prah, tako da pogosto ovira zaleganje (ob cvetenju regrata, oljne repice, posebno pa kostanja), a si večjih zalog v večji oddaljenosti od gnezda ne dela. Donaša vodo le za sproti.

In prav zaradi tega mora čebelar skrbeti, da je voda čebelam vedno čim bolj dostopna. Zato spomladi čebelarje redno opozarjamo, naj na brade panjev nastavijo, predvsem pa na zavetni legi, čim bliže čebelnjaka oziroma stojišča namestijo napajalnike. Sneg na bradah se ob sončnih dneh topi, tako da imajo čebele dovolj vode na voljo. Z napajalniki odvračamo čebele, da ne iščejo vode ob deročih potokih (kjer jih mnogo izgubi življenje) ter v mlakah in gnojiščih. Prihranimo jim prve jutranje izlete, ko iščejo vodo na rosni travi, pogosto pa tudi na s strupenimi pripravki škropljenih rastlinah. Z namestitvijo napajalnikov jim prihranimo energijo, ki bi jo sicer porabile za iskanje vode, ter jim tako omogočimo, da ta čas opravljajo druga dela. Seveda morajo biti napajalniki takšni, da zares služijo svojemu namenu. Predvsem mora biti v njih vse leto voda, skrbimo pa tudi zato, da so vedno čisti.

Tako rekoč mimogrede pa se preskrbujejo čebele z vodo, ne da bi izgubljale čas in trošile energijo ob paši, z nabiranjem nektarja. Ta vsebuje mnogo vode, tudi toliko, da se pogosto vprašamo, če se čebelam izločanje le-te splača.

V orientacijo navajam odstotek vode, ki ga vsebujejo nektarji pomembnejših medonosnih rastlin

divji kostanj 40 %
akacija 45 %
borovnica 47 %
oljna repica 54 %
esparzeta 55 %
ajda 57 %
mrtva kopriva 58 %
bela detelja 60 %
lipa 68 %
sončnica 68 %
inkarnatka 69 %
facelija 72 %
jablana 78 %
sliva, češplja 87 %

Seveda se ti odstotki ne ujemajo povsem pri raznih raziskovalcih. Tako npr. navajajo za slivo tudi znatno manjšo vsebnost vode, vendar se opazovanja čebelarjev amaterjev v glavnem ujemajo z navedenimi podatki.

Dražilno Pitanje

Pomemben način preskrbe čebel z vodo je tako imenovano dražilno pitanje.

S pravočasnim in pravilnim pitanjem (ki ga pri nas mnogi sicer v celoti zavračajo) s primernimi pitalniki lahko uspešno rešimo problem preskrbe čebel z vodo.

Žal pa moramo pripomniti, da imajo vsi načini dodajanja vode v napajalnikih veliko pomanjkljivost. Čebelja družina se z vodo iz napajalnikov ne more oskrbovati v času, ko ji je ta najbolj potrebna, to je predvsem takrat, ko bi moral biti razvoj družine nemoten, marca, aprila, pogosto še prve dni maja, ko brijejo zunaj hladni vetrovi in onemogočajo vsak izlet čebel. Kaj pomagajo takrat snežne kepe na bradah panjev, saj se je morala družina ponovno stisniti v gručo, kjer skoraj nepremično »ždi« in ogreva gnezdo. Žal nas pogosti primeri, ko je na videz prijazno sonce privabilo čebele na z medom namazan napajalnik in jih je nenadoma hladna sapa omrtvičila, niso prepričali v to, da bi morali poleg napajalnikov dodajati čebelam v naših, slovenskih razmerah vodo še v sam panj.

V kolikor bo odziv na članek velik, bom o primernem načinu takšnega dodajanja vode, ki bo prilagojen panju in pitalniku, napisal kaj več prihodnjič.

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<