Deli s prijatelji
Čebele V Vrtu

Čebelarji, sadjarji in vrtnarji si niso vedno najboljši prijatelji. Največkrat so temu kriva različna bolj ali manj strupena sred­stva za varstvo pred škodljivci, ki jih nekateri sadjarji oz. vrt­narji uporabljajo prepogosto in preveč brezobzirno v času cvetenja in živahnega izletavanja čebel. K sreči so to le iz­jeme, saj mnogi ljubitelji narave združujejo v sebi hkrati lju­bezen do čebel in naklonjenost do vsega lepega iz rastlin­skega sveta.

Ko sem pred mnogimi leti opazoval ob dedkovem čebelnjaku s pelodom težko obložene čebele, sem bil zadovoljen s preprosto razlago, da je to hrana za čebeljo zalego. Polni koški lepo poravnanih pelodnih zrnc v različnih prijetnih barvah so me privlačevali, da sem opazoval čebelice po cele ure in se nisem naveličal tega »pouka v naravi«. Četudi se pozneje nisem posvečal čebelam, jih cenim in kot vrtnar se zavedam, da jim je s primerno izbranimi okrasnimi rastlinami mogoče zagotoviti »boljši standard« in tako (misleč na širše čebelarsko področje) izboljšati tudi gospodarski uspeh čebelarjenja.

Cvetni prah ali pelod je za čebele predvsem hrana, ki vsebuje številne beljakovinske sestavine, vitamine in druge biološko nenadomestljive sestavine. Sodobna medicinska znanost, ki se v precejšnji meri vrača od sintetiziranih zdravil k izhodiščnim naravnim pridelkom, natančneje vrednoti zdravilno vrednost peloda za človekov organizem. Brez čebel pa je pelod za človeka nedosegljiv! Skrb za čebeljo pašo, za rastline z veliko peloda, je posredno skrb za človeka. Pri tem pa lahko naredi nekaj koristnega vsak, ki odloča o gojenju in sajenju lepotnih rastlin.

Večina drevnin, ki so izredno bogate peloda, cveti med prvimi spomladi; spoznamo jih po velikih prašnih mačicah, ki ob vsaki sapici stresajo oblačke cvetnega prahu. Mačice so moški cvetovi vrb, topolov, lesk, jelš itd. Nekateri predstavniki teh rastlinskih rodov imajo pomembno okrasno vrednost v vrtu ali pa so pogosto uporabljani pri oblikovanju krajine. Projektanti bi morali včasih bolj zavestno pomisliti na potrebe in koristi čebelarstva, ker je med drevninami resnično velika izbira vrst z bogatim pelodom ali medičino.

Veliko peloda naberejo v ugodnih vremenskih razmerah čebele na raznih vrstah vrb. Kot vrtne rastline so znane predvsem vrba žalujka (Salix alba ’Tristis’), sahalinska vrba (S. sacchalinensis ‘Secca’) s trakasto razraslimi vrhovi enoletnih poganjkov, skrotovičena S. matsudana ’Tortuosa’ In še bolj redka vrtna oblika S. x erytroflexuosa. Kot okrasna leska je znana rdečelistna Corylus maxima ’Purpurea’, še večje mačice pa ima drevesasta ali turška leska (C. colurna). Topoli so še vedno pomemben del krajine v nekaterih delih Slovenije in starejša drevesa ponujajo čebelam bogato pašo. Če odštejemo meliorativne nasade topolov za pridobivanje celuloze, ne moremo računati na kakšno večje zasajevanje le-teh, saj imajo nekatere velike pomanjkljivosti v primerjavi z večino drugih okrasnih dreves.

Naša neprava akacija (Robinia pseudoacacia) in japonska sofora (Sophora japónica) sta bolj znani medeči rastlini kot v novejšem času močno propagirana evodija (Euodia daniellii, E. henryi, E. hupehensis). Po krivici se redkokdaj spomnimo, da večina javorov prav dobro medi, prav tako kot naša (Ame-lanchier ovalis) in kanadska šmarna hrušica (A. canadensis). Pomembni so vsi češmini, med katerimi pogosto izbiramo pri zasajevanju domačega vrta ali javne zelenice. Še privlačnejše so budleje, ki cvetijo v poznem poletju, ko je večina drugih grmovnic že brez cvetja. Spomladi so zelo obiskani cvetovi japonskih kutin, lepotičnih jablan in okrasnih češenj. Posebno rade čebele obletavajo cvetoče grmičke panešpljic (Cotoneaster), ki bogato rodijo. Skoraj vse vrste in sorte belega trna ali gloga (Crataegus) dobro medijo. Pomladna resa (Erica carnea) ima mnoge vrtne sorte in vse so čebelam dobrodošla paša; rastline so zadovoljne tudi s slabšim zemljiščem, le da je na voljo dovolj apna! Pozornost obiskovalcev zbujajo cvetoči grmički relike (Cytisus — mnoge vrtne sorte z rumenim, rožnatim, rdečim, belim ali večbarvnim metuljastim cvetjem), čebelam pa je všeč njihova medičina. Celo tulipanovec, ki postavlja svoje čašaste cvetove visoko v krošnjo starejših dreves, bogato napolni svoje nektarije. Vse vrste In sorte kovačnikov (Lonicera) hranijo v svojih cvetovih bogate zaloge, da jih posrkajo čebele.

Vse poletje pocvitajo petoprstniki (Potentilla), ki ne želijo zaostajati po gostoljubnosti za žlahtnimi in botaničnimi vrtnicami. Celo ne ravno preveč lepo cvetje mešičkarja (Physocarpus opuilfolius) močno privlači čebele; jeseni pa se med kobuli baldžuanskega dresna (Bil-derdykia baldschuanica) kar tare krilatih gostov, kot jih ne zmanjka pomladi na cvetju ognjenega trna, na vseh vrstah ribeza, na lipovki in na odraslih jerebikah. Seznam vseh okrasnih drevnin, ki so pomembne za čebeljo pašo, bi bil predolg in preveč dolgočasen, če naj bi bil popoln. Zato omenjam le nekatere najpomembnejše rastline, ki hkrati zadovoljujejo vrtnarjeva hotenja in čebelarjeve želje. Prav pri zasajanju drevnin naj bi se pogosteje srečavala ta dva človeška profila, pa naj bo to na ljubiteljski ali poklicni ravni.

Druge drevnine za čebelno pašo

Naši vrtovi navadno niso ravno veliki in zato v njih ni veliko prostora, ki bi ga lahko zapolnili s »čebelarjevimi« drevninami. Vsekakor si tudi v tem primeru privoščimo eno ali drugo dobro potezo. Več možnosti je pri snovanju rastlinskih združb v parkih in pri obsajevanju ob cestah ali podobnih velikih gradbenih posegih v krajino. Čebelarji si že dolgo prizadevajo, da bi izkoristili za nasade medonosnih rastlin ničvredne površine, kjer je vsako obdelovanje nemogoče In kjer zemljišča drugače ni mogoče izkoriščati. To so razne brežine, melišča in zanemarjeni koščki naše dežele; pri tem njihovem prizadevanju ostajajo pogosto preveč osamljeni. Povpraševanje za medonosnimi rastlinami je dokaj veliko, a sadik teh rastlin ni vedno lahko in enostavno dobiti, čebelarji si pomagajo na različne načine in z zasajanjem medonosnih drevnin ne koristijo samo sebi in čebelam! To je ohranjanje zelenega prekrova kot protiutež asfaltu in betonu. Zakaj neki še nisem videl slovenskega cenika ali kataloga, kjer bi bile označene medonosne okrasne rastline?

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<