Deli s prijatelji
Negovanje mladega vina in priprava za prodajo

Letošnji mošti so večinoma že prevreli in lotiti se bomo morali nadaljnjih ukrepov. Vrenje moštov poteka različno; eni vrejo zelo burno, zato pa krajši čas in se začno tudi prej čistiti. Drugi vrejo počasneje; vrenje se lahko celo zavleče s tako imenovanim tihim vrenjem. Takšno vino se počasi čisti. Prizadevati pa si moramo, da bi se čim prej očistilo.

Običajno vrenje poteka počasneje v hladnejših kleteh in če smo mošt natočili v sode z nižjo temperaturo. Počasneje vre tudi razsluzen mošt. Med samim vrenjem ni priporočljivo preveč spreminjati toplotnih razmer.

Vrenje se lahko predčasno ustavi, če nastane močna ohladitev (nezaščitene kleti, odprta okna v hladnih nočeh). Delovanje kvasnic se običajno ne ustavi popolnoma, tako da mošt ostane moten, vsebuje še nepovreti sladkor.

Vrenje v večini primerov obudimo že, če dvignemo temperaturo mošta na 18 do 20° C. Pogosto se zgodi, da se vino noče očistiti, z okusom pa smo ocenili, da je povreI že ves sladkor. Vrenje se je v takih primerih praktično ustavilo, ko je v vinu še kakšen gram na liter nepovretega sladkorja. Takrat si najenostavneje pomagamo z dodatkom vinobrana (5 do 10 g/hl) in ohladitvijo vina (v hladnih nočeh odpremo okna in vrata). V vsakem primeru pa je prvi ukrep, ko je mošt od vrel, dolivanje. Sodi morajo biti polni, da preprečimo škodljivo delovanje zraka na površino vina.

Čas prvega pretoka je različen, običajno pa prvič pretakamo decembra. S prvim pretokom želimo ločiti droži od vina, zato moramo pretok opraviti previdno, da ne bi vzburkali droži, ki bi vino ponovno zmotnile.

Ob prvem pretoku žveplamo bela vina s približno enim trakom žvepla na 100 l. Ob prvem pretoku moramo vedeti, da so vina na drožeh bolj podvržena biološkemu padanju jabolčne kisline, zato vina z nižjo kislino pretočimo čim prej.

Veliko vina, ki ga proizvajajo naši kmetje, namenijo prodaji krajši ali daljši čas po prvem pretoku in se zato ne srečujejo z nobenimi dodatnimi kletarskimi ukrepi. Po našem zakonu o vinu in izvršilnih predpisih tega zakona je lahko pri nas v prometu tudi vino v odprtem stanju in to kot namizno vino z geografskim poreklom.

Takšno vino lahko točijo gostinski lokali, ki glede na izvršilne predpise zakona o vinu zadostijo prostorskim, tehničnim in kvalifikacijskim zahtevam. Tudi odprto namizno vino z geografskim poreklom mora pred prodajo ustrezati določenim zahtevam.

Pridelovalec tega vina mora biti vpisan v register proizvajalcev grozdja pri občini, kjer se vinograd nahaja. Vino mora v prodaji spremljati tudi ustrezno spričevalo z opravljeno analizo in mnenjem o primernosti za promet.

Spričevala oziroma analize in mnenja o primernosti vina za promet lahko izdajo le za to delo pooblaščene inštitucije.

Proizvajalci vin morajo izpolnjevati izvršilne predpise zakona o vinu, ki določa tudi pogoje glede predelave grozdja, vinske kleti in posode. Klet mora biti ločena od drugih prostorov, imeti mora temperaturo od 8 do 16° C, posoda mora biti primerno označena.

Potrebno je poudariti, da se moramo tudi sami prepričati, kakšno je vino, ki ga dajemo v analizo. Osnovni pogoj je, da je vino čisto, saj tisto, ki ni čisto, ni primerno za promet. Za promet tudi niso primerna vina, ki imajo kakršnokoli bolezen ali napako. Bolje je, da se takoj posvetujemo s strokovnjakom, kaj nam je storiti, če pri vinu opazimo kakršnekoli nenormalne pojave (v videzu, vonju in okusu). Največkrat je napako ali bolezni lažje odpraviti, če to poskušamo takoj, ko to opazimo.

Na koncu naj poudarimo že sicer zelo znano, vendar še vedno premalo upoštevano pravilo, da vino iz vinskega soda natakamo le prek pipe in ne prek natege, s katero vnašamo v vino poleg zraka še raznovrstne škodljive mikroorganizme. Prostornino nad vinom v sodu, ki ga točimo prek pipe, tudi tedensko rahlo zažveplamo, saj s tem dosežemo, da bo vino ostalo dalj časa nespremenjeno.

Velja pa naj tudi, da vino za neposredno porabo točimo iz manjših sodov. Najprej torej raztočimo vino iz večjih sodov.

Sorodna iskanja:

  • Mlado vino
  • Martinovanje
  • Prodaja vin
  • Rdeče vino
  • Vrhunsko vino

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<