Deli s prijatelji
Idejni načrt

Na idejni skici spodaj je vrtna ureditev razumljiva tudi laiku, ne le vrtnarju ali strokovnjaku, ki se ukvarja z urejanjem zelenja. Zgolj z latinskimi imeni opremljeni načrti pa so za lastnika vrta trd oreh, načrta tudi ne zna povsem razbrati, ker rastlin ne pozna. Prav tako ne ve, kako bodo učinkovali vrtni prizori čez leta, ko se bo drevje in grmovje razraslo. Predvsem pa se je ob taki skici laže z njim pogovarjati o oblikovni strani ureditve, saj mora vrt tvoriti celoto ne le s hišo, pač pa tudi s pejsažem vse ulice ter z obdajajočo krajino.

Idejni načrt
Idejni načrt

Na skici, ki je izdelana v merilu 1 : 100, so označene tudi višine (izometrijska skica). Tako lahko ugotovimo višino zida ob cesti. Ker je vrt v križišču cest, ograja ali višja zasaditev na ovinku ne bi bila primerna. V pred hišnem delu vrta je predvideno predvsem nižje zelenje, ki ponekod prerašča nizko škarpo ter je v okras tudi s cestne strani.

Bivalni del vrta je precej izoliran (ločen) od okolice, sosednje hiše ter pogledov s ceste, deloma že z uporabo odvečnega materiala od gradnje v obliki nižjega nasipa proti cesti in sosedu, deloma pa z zasaditvijo strnjenega višjega grmovja in ponekod tudi drevja. Tako bo bivanje na terasi prijetno, posebno še, če bo tam urejen manjši bazenček z vodnim rastlinjem. Zelenjavne grede so pomaknjene na rob vrta. Namesto meje se bo tu razraščal sadni špalir. Grede bodo s trate deloma zakrite z nasadom višjih trajnic in vrtnic. Poleg gred je predvideno manjše kompostišče.

Idejni načrt je osnova za nadaljnji pogovor oziroma odločitev med lastnikom in vrtnim oblikovalcem glede ureditve vrta. Marsikaj je še potrebno razjasniti za izdelavo načrta, ki bo natančno predvidel vse potrebne saditve in druge ureditve, po želji tudi z nadrobnejšo obdelavo. Vendar je osnova tu: ko urejamo vrt, vnaprej vemo, kaj bi radi dosegli.

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<