Deli s prijatelji
Plastenjaki
Plastenjaki

K visokim tunelom prištevamo do 2 m visoke tunele, ki imajo folijo pričvrščeno z vrvicami, tako polipropilenskimi kot tudi PE ali PVC. Plastenjaki pa so visoki nad 2 m na slemenu in imajo folijo različno pričvrščeno. Za več vrst konstrukcij pa nimamo jasne opredelitve: ali so plastenjaki ali visoki tuneli.

V visokih tunelih lahko vse leto pridelujemo zelenjavo, če sta urejena namakanje in ogrevanje. Ogrodje za visoki tunel je iz PVC cevi premera 40 cm, aluminijevih cevi premera 40 do 45 cm ali železnih cevi premera 35 do 40 mm. 1,75 m visoka konstrukcija je pokrita s 6 m, 1,90 visoka pa s 6,5 m široko folijo. Da tuneli laže prenašajo sunke vetra, pride na vsak peti lok še en dodatni lok; le ti so tudi ob koncih tunela. Razdalja med loki naj ne bo večja kot 2 m. Pri postavljanju visokih tunelov najprej pričvrstimo loke, da pridejo najmanj 40 cm globoko v zemljo. Čeznje napnemo folijo, ki jo na ogrodje pričvrstimo s plastično vrvico, podobno kot pri nizkih tunelih. Visoke tunele pokrivamo z 0,15 do 0,20 mm debelo polietilensko folijo. Širina folije je odvisna od širine tunela; za običajen 3 do 3,5 m širok in 2 m visok tunel potrebujemo 6,5 m široko folijo. Poznamo tudi tunele, ki ne potrebujejo ogrodja, ker drži folijo v zraku razlika v zračnem pritisku. Takšne tunele postavljamo z ventilatorjem, ki napihne ob robovih v zemljo zakopano folijo. Za pokrivanje teh tunelov uporabljamo 0,15 do 0,11 mm debelo folijo. V njih zračenje in utrjevanje rastlin nista možna, zato so primerni le za vzgojo redkvice. Proti vetru so ti tuneli odpornejši, če so nižji kot 2 m.

Plastenjaki so visoki do 4 m in široki 3 do 16 m. Ogrodje za plastenjak je aluminijevo ali železno, lahko pa tudi leseno. Če je plastenjak sestavljen iz posameznih lokov, naj bodo ti najmanj 70 cm globoko v zemlji. Razdalja med posameznimi loki je do 3 m, vendar je pri tej razdalji potrebna še dodatna opora, da folija ob dežju ne dela žepov. Med posamezne loke napnemo plastične vrvice po dolžini in širini, na čelni strani so le te sidrane. V območjih z veliko padavinami naj vrvice tvorijo kvadrate 20 x 20 cm do 30 x 30 cm, v predelih z malo padavinami pa do 50 X 50 cm. Plastenjaki so ob straneh 1 m do 2 m visoki, ob slemenu pa 3 do 4 m.

Nekateri so podobnih konstrukcij kot rastlinjaki, to je z ravno streho, večinoma pa imajo streho v obliki polkroga ali pa so že od tal navzgor polkrožne oblike. Pri nekaterih so stranske stranice ravne, pri drugih nagnjene navzven. Za strojno obdelavo so primernejši plastenjaki z ravnimi stranskimi stenami, ker pri tistih, ki imajo stene nagnjene navzven, ni moč obdelati zemlje do stene plastenjaka, zato je treba ročno čistiti plevel ali zasajati rastline. Nagib strehe naj bo tolikšen, da kondenzacijska voda, ki se nabira na stenah folije, drsi po foliji do tal, ne sme pa kapljati po rastlinah. Če kondenzacijska voda kaplja na rastline, te propadejo in nastanejo prazna mesta.

Ker je pri nas veliko padavin, mora biti višinska razlika med stranskimi stenami in streho plastenjaka vsaj 1,5 do 2 m, da voda ob hudih nalivih odteče, in da sneg, če plastenjak pozimi ogrevamo, drsi po strehi in se ne zadržuje na njej (folija večje teže snega ne bi vzdržala in bi se pretrgala). V območjih z močnejšim vetrom je razlika med višino slemena in stranskimi stranicami lahko le meter. Za takšne predele so bolj primerne polkrožne konstrukcije ali takšne z navzven nagnjenimi stranskimi stranicami, ker bolje prenašajo močnejše sunke vetra. V vetrovnih območjih naj bo konstrukcija do 3 metre visoka. Plastenjaki so dolgi do 250 m. Na razdalji 15 do 20 m imajo nekateri po vsej širini med dvema lokoma prekinjeno folijo (zaradi zračenja). Folijo med dvema lokoma ob oblačnem vremenu napno, ob sončnem odstranijo. Takšno zračenje je primerno za visoke tunele ali ožje plastenjake. V ozkih visokih plastenjakih napravijo v folijo luknje, skozi katere se rastline zračijo. V nekaterih plastenjakih je urejeno zračenje od strani in s strehe, kar je pomembno predvsem za kulture, ki zahtevajo mnogo svežega zraka. Nekateri plastenjaki imajo okna ob straneh in na strehi, drugi se lahko odpirajo samo od strani. Folija mora biti posebno ob oknih in vratih skrbno pritrjena, sicer prične v vetru plapolati in se trga. Če je le mogoče, postavimo plastenjak tako, da je čelna stran v smeri vetra. Obrnjeni naj bodo v smeri vzhod – zahod ali severovzhod – jugozahod. Kjer pihajo močni vetrovi, bolj upoštevamo smer vetra kot strani neba.

Visoki tuneli so prekriti s folijo tako, da je širina folije hkrati tudi širina tunela. Ob straneh je folija ali zakopana v zemljo ali pa pričvrščena z vrvico na ogrodje. Na čelnih straneh imajo visoki tuneli vrata, lahko na obeh straneh ali pa samo na eni, odvisno od velikosti pokritega prostora. Na plastenjakih je folija različno pričvrščena. Če so plastenjaki samo v enem bloku, je folija napeta prek ogrodja, podobno kot pri visokih tunelih, to je, da je širina plastenjaka tudi širina folije. Če pa so plastenjaki v več blokih, je folija posebej napeta na stranskih stranicah in posebej na strehi.

V tem primeru morajo biti na ogrodju posebne sponke, ki pritisnejo folijo na okrogli lok. Lahko pa je na ogrodju poseben utor, na katerega je napeta folija in vpeta z drugim profilom, da trdno stoji; oba profila še s posebnimi sponkami pritrdimo skupaj. Profili, prek katerih je vpeta folija, ne smejo imeti ostrih robov, sicer se folija na stičnem mestu predrgne in lahko pretrga. Zato so utori plastificirani ali pa je drugi profil gumijast, da dobro tesni folijo. Stranske stene so lahko na eni ali obeh straneh privarjene na lok ali pa so pripete podobno kot strešna konstrukcija. Pri bločnih plastenjakih mora biti na strehi med enim in drugim blokom nekoliko nagnjen žleb, po katerem odteka padavinska voda. Žleb se končuje z odtočno cevjo, ki gre do tal ali pa do zbiralnika, kjer se zbira podnebna voda, uporabna za zalivanje.

Plastenjake pokrivamo pri nas s polietilensko folijo debelo od 0,15 mm do 0,35 mm. Tanjšo folijo lepše in lažje napnemo preko konstrukcije, vendar je uporabna le za enkratno pokrivanje spomladi. Pred časom so pričeli za potrebe večjih naročnikov izdelovati PE folije, ki jim je dodan stabilizator. Te folije bodo pod vplivom ultravijoličnih žarkov na prostem vzdržale vsaj dve to tri leta.

Sorodna povezava:

Sorodna iskanja:

  • Ureditev vrta
  • Zelenjavni vrt načrt
  • Ureditev zelenjavnega vrta
  • Zelenjava na vrtu
  • Zelenjavni vrt ureditev
  • Načrt vrta
  • Načrt za vrt
  • Domači vrt
  • Načrt zelenjavnega vrta

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<