Deli s prijatelji
Puberteta

Kakšno čudno obdobje so tista leta – puberteta, ko se začno odraščajoči otroci nenadoma obnašati manj ali bolj ali pa čisto drugače, kot smo jih bili vajeni dotlej. Čudno zanje same in za odrasle, ki imajo opraviti z njimi , za starše in poklicne vzgojitelje. Spoznanja psihologije, pedagogike in drugih ved sicer marsikdaj pomagajo razumeti in sprejeti spremembe, vendar bolj razumske spremembe kakor tiste, ki nastajajo nekje »v globoki notranjosti« otroka.

Sprejemamo dejstvo, da se mlad človek začenja po svoje spopadati z življenjem, da išče sebe in svoje mesto v družbi, da si oblikuje stališča, vrednote, svoj pogled na svet.

Razumemo, da prihaja zaradi tega do kriz v njem samem in v njegovih odnostih do nas in da zaradi tega včasih spremeni do tedaj ustaljene navade glede učenja, vedenja, doživljanja.

Dosti teže se prilagajamo spoznanju, da se prebuja odnos mladega človeka do pripadnikov drugega spola in seveda tudi do lastne spolnosti. To dogajanje ne zadeva samo njegov razum, ampak predvsem njegovo čustveno doživljanje – in hkrati bolj anganžira naše čustveno dojemanje. Obremenjeni z vzgojo, ki smo je bili deležni in ker sami pri sebi nimamo razčiščenih stališč do seksualnosti in odnosov med spoloma, kaj radi zamižimo pred tem, kar se dogaja v otroku, ki ni več otrok, neradi se spuščamo v pogovor z njim in če se že moramo, dostikrat hote ali pa celo nehote poskušamo vsiliti tudi njemu nazore, prepovedi, razlage mnogih pojavov v življenju, o katerih resničnosti in pravilnosti niti nismo prav trdno prepričani. Eno je namreč poznati izsledke znanosti in ugotovitve prakse, drugo – in težje – je spremeniti utrjene modele čustvenega dojemanja stvari. Dandanes se še vedno bije oster boj med znanstveno resnico o odnostih med spoloma in subjektivnim doživljanjem spolnosti na eni strani ter še močno živo krščansko razlago o »smrtnem grehu«, ki da je neločljivo povezan s človekovo spolnostjo, na drugi. Ta stališča begajo celo mnoge odrasle ljudi, ki sicer razumsko odkljanjajo krščansko moralko. Kolikšne stiske povzročijo šele pri mladem človeku, ko stoji presenečen pred svojo prebujajočo se spolnostjo.

Vsakdanje življenje in znanstvene ugotovitve kažejo, da ima doraščanje svoje zakonitosti. Ena je recimo v tem, da telesni in duševni razvoj ne potekata vzporedno. Prav na področju spolnega dozorevanja – puberteta – vidimo to neskladje morda najbolj nazorno. Telesno zrel »najstnik« nikakor še ni duševno dorasel za zrele odnose s pripadnikom drugega spola, da o socialni zrelosti – se pravi sposobnosti za samostojno življenje v družbi – sploh ne govorimo. Neskladje telesnega in duševnega razvoja povzroča marsikatero vedenjsko značilnost določenega starostnega obdobja, med drugim tudi spolno samozadovoljevanje, navadno združeno s fantaziranjem o pripadniku drugega spola. Samozadovoljevanje je prehodna in začasna rešitev na poti iskanja ustreznih odnosov s fantom oziroma dekletom in tako naravna in samo po sebi umevna, da sploh ne bi bila vredna posebne pozornosti – ko ne bi zaradi zmaličenih nazorov odraslih povzročala mladim toliko hudega. Med stvarmi, ki jih človek – ne samo mlad – najtežje prenaša, so občutki krivde. V zvezi s samozadovoljevanjem mu jih moralizatorski odrasli nagrmadijo nič koliko. Trditve, da »samozadovoljevanje ima negativne posledice v poznejšem zakonskem življenju in je nezdravo, velikokrat tudi za razumski razvoj in šolo, usodno vpliva tudi na zapiranje vase, ki ga ravno prinaša nebrzdano spolno izživljanje«, pri mladem človeku poglabljajo in utrjujejo tisti negativni odnos do spolnosti, ki ga je zasejal že v majhnega otroka prvi »fuj«, ko je kdo opazil, da se igra s spolovilom. Pa še zlagane so. Ne samozadovoljevanje, takšne trditve imajo negativne posledice za kasnejše odnose med pripadniki različnih spolov. Človek, ki so ga v mladosti vzgajali pod takim pritiskom moralnega obsojanja, lahko vse življenje nosi v sebi napačno predstavo o spolnosti in nikoli ne doseže želene normalne in zdrave harmonije v medsebojnih odnosih med moškim in žensko.

Razložiti mlademu človeku, da je samozadovoljevanje normalno in prehodno v njegovem razvoju, je najmanj, kar lahko storimo odrasli, če nam je res na tem, da bi vzgojili zdravega človeka in mu pomagali najti tudi intimno srečo v odnosih s pipadnikom drugega spola. Kajti če kaj izčrpava mladega človeka in moti njegov psihosocialni razvoj, je to občutek krivde in »greha« ter strah pred »groznimi posledicami« samozadovoljevanja. Razumeti naravne pojave v življenju slehernega posameznika, zlasti mladega, je osnovna naloga naravnih in poklicnih vzgojiteljev. Še več pa lahko prispevamo k harmoničnemu razvoju osebnosti prihodnjih zrelih ljudi, če pomagamo odpraviti navlako, ki onemogoča spoznavanje resnice o zdravem erotično-seksualnem življenju.

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<

Deli s prijatelji
Prejšnji članekPražena Čebula + Recepti
Naslednji članekKje Je Tito?