Deli s prijatelji
Kunci
Kunci

O čisti pasmi govorimo takrat, če parimo med seboj samo živali iste pasme. Za izboljšanje in izenačenje pitovnih lastnosti je nujno potrebno, da za rejo kuncev izbiramo take potomce, katerih starši so pokazali najboljše rezultate pri prireji mesa.

Rejec lahko do neke mere pari med seboj živali, ki so v sorodu, če je pri izbiri živali zelo kritičen in če občasno poskrbi za osvežitev krvi. Manjši rejci lahko na ta način dosežejo zadovoljive rezultate. Seveda pa obstajajo v reji čistih pasem metode, ki lahko omogočijo hitrejšo izboljšavo plemenskih živali.

 

Tvegana reja kuncev v sorodstvu

Pri parjenju živali, ki so si v sorodu (incest), lahko hitreje dosežemo določene cilje oziroma izločimo lastnosti, ki niso zaželene.

Ozkost sorodstva izražamo s stopnjami povezave (prva stopnja je, če parimo potomce s starši, druga stopnja pomeni, če parimo potomce s starimi starši ali brate s sestrami, o tretji stopnji govorimo, če parimo potomce s prastarimi starši, tete, nečaki itn.).

Po šesti stopnji (praprapraprastarši s potomci) prenehajo vplivne sorodstvene vezi.

Reja v sorodstvu je tvegana. V naravi ni negativnih posledic, ker narava sama izloči šibke živali oziroma lahko plodijo samo najmočnejši samci. Pri domačem kuncu pa reagirajo nekatere linije na incest neobčutljivo, pri drugih se hitro opazijo negativne posledice.

Če živali za križanje pravilno izberemo, nam incest pri reji celo pomaga in sicer:

  • pri vzgoji homogenih linij z dednimi lastnostmi, ki se konstantno podedujejo,
  • pri izločanju nezaželenih recesivnih (podrejenih) dednih zasnov,
  • za načrtno vzgojo incestnih linij, ki jih potrebujemo za križanje.

Pri reji pa moramo računati tudi na depresije, višje umrljivosti, zoženje dednih osnov itn.

Linijska in zaprta reja kuncev

Linijska reja je določena oblika reje v sorodstvu. Kot je razvidno iz skice, se tu v vsakem naslednjem pokolenju parijo hčere z začetnim plemenjakom (očetom) oziroma sinovi z začetno materjo.

Reja kuncev - tabela 1
Tabela 1

Tako dobimo dve liniji, ki sta praktično v 6. generaciji istovetni začetnima staršema. Upoštevati pa moramo pogoj, da začetna starša nista bila v sorodu. Na ta način smo obdržali npr. kakovosti posebno dobrega plemenjaka oziroma nismo bili prisiljeni dokupiti tujih živali, ki večkrat prinesejo težave v rejo (tabela 2).

O zaprti reji govorimo takrat, če se odpovemo vprašanju tujih plemenskih živali. Pri tem odbiramo najboljše živali in pazimo, da ne parimo živali, ki so si v ožjem sorodstvu. To lahko izvede rejec, ki ima dovolj plemenskih živali, sicer pa skupina rejcev. Posamezni rejci naj bi po možnosti vzgojili linije, ki bi jih po medsebojnem izmenjavanju križali (uporabno križanje) za zrejo živali za zakol. Za izvajanje reje v zaprti liniji je potrebnih najmanj 50 samic oziroma 5 samcev.

Križanje

V našem primeru je križanje parjenje živali, ki pripadajo različnim pasmam (heterosis). O križanju pa govorimo tudi takrat, če parimo med seboj pripadnike različnih linij ali posameznih živali, če si niso v sorodu.

Namen križanja je, da tako združimo dedne lastnosti, ki se nahajajo pri različnih pasmah oziroma linijah. Na ta način se razširijo dedne zasnove (luksuriranje). V praksi to pomeni, da lahko potomci, če smo pravilno kombinirali starše, presežejo starše v lastnostih, kot npr. plodnosti, vitalnosti, mlečnosti, rastnosti itn. Seveda pa ne smemo pozabiti, da križanci teh značilnosti ne prenašajo na potomce.

Uporabno križanje

Za rejo primernih živali za pitanje se je izkazalo uporabno križanje. Pri tem npr. parimo lahke (nizka poraba krme), nadpovprečno plodne samice s takimi samci, ki dobro podedujejo hitro rast. Lahko parimo tudi kunce iste pasme, če se razlikujejo po tipu oziroma dveh ali več pasmah med seboj. Zahteve pri izbiri primernih pasem pa naj bi bile enake kot pri izbiri tipov iste pasme. V tujini so v nekem poskusu križali samice nemškega srebreča, ki so jih vzgojili po metodi linijske reje s tujimi samci iste pasme. Medtem ko so tehtali mladiči, ki so jih dobili s križanjem znotraj linije, 1,8 kg, so tehtali križanci med »linijsko« samico in tujim samcem 2,35 kg. V obeh primerih so bili mladiči stari 8 tednov. Podobne rezultate so dobili tudi pri parjenju bele novozelandke z rdečim novozelandcem. Zelo primerno je tudi križanje kalifornijca z novozelandcem ali nemškega srebreča z novozelandcem.

Reja kuncev - tabela 2
Tabela 2

Pri križanju treh ali več pasem naj bi bile samice že križanci (npr. holandec + beli novozelandec + beli nemški orjak). Trojno križanje lahko izpeljemo tudi z dvema pasmama, kot kaže primer (tabela 1), ki se je v praksi zelo izkazal.

Tako selekcionirane plemenske živali se jasno razlikujejo med seboj po obliki in teži. Pomembno je, da je rejec pri selekciji dosleden. Dobri rejci v Franciji zamenjajo v proizvodnih enotah v enem letu vse samice oziroma imajo stalno, glede na število samic, na voljo 20 % podmladka.

Katero metodo reje se naj svetuje rejcu? Predvsem je to odvisno od izkušenosti in znanja. Začetnik bo gotovo dosegel boljše uspehe z rejo čistopasemskih živali, pozneje pa lahko preide na zahtevnejše metode.

Sorodna povezava:

Sorodna iskanja:

  • Vzreja zajcev
  • Prehrana kuncev
  • Domači kunci
  • Hrana za kunce
  • Domači zajci

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<