Deli s prijatelji
Vinska trta

O vplivu redčenja in vršičkanja mladja na oploditev vinske trte je bilo že veliko razprav; slišati je bilo zelo različna mnenja, ki so jih strokovnjaki zagovarjali na podlagi praktičnih izkušenj.

Eno je nedvomno res. Osnovna obremenitev posamezne trte mora biti v skladu z njeno močjo, sortnimi značilnostmi podlage in sorte, z vzgojno obliko, gnojenjem in stanjem prehrane v preteklem letu itn. Če že v začetku vegetacije vidimo, da smo pustili preveč očes, da bo torej mladje pregosto in nastavek prevelik, je treba pred začetkom cvetenja opraviti redčenje mladja. Zračnost znotraj mladja je prvi pogoj za dobro oploditev; v zračnih vinogradih bo tudi v mokrih letih oploditev boljša kot sicer. Nekatere sorte, npr. merlot, odganjajo iz skoraj vseh stranskih očesc, torej imajo poleg glavnih še eno do dve stranski mladiki, ki ju moramo odstraniti (bolje odrezati kot odlomiti), sicer bo trta preobremenjena, zračnost pa omejena. Hkrati dosežemo s tem pri trti ugodnejše razmerje med asimilacijo rudninskih snovi skozi korenino in organskih snovi skozi listje in druge zelene dele rastline (C : N) in tudi oploditev bo boljša.

Če tudi to ne bi zadostovalo, je treba za nekaj časa zavreti rast mladja in asimilate usmeriti v kabrnke. Dokler smo imeli na posestvih dovolj delovnih moči, smo trte vršičkali pred in po cvetenju, pozneje smo to opravilo delno ali popolnoma opustili. Slaba oploditev in manjša teža grozdov sta bili posledici tega. Že nekaj časa pa skušamo pri intenzivnem pridelovanju mehansko delo nadomestiti s kemičnimi sredstvi (herbicidi, regulatorji rasti). Tako je mogoče z uporabo retardantov za nekaj časa zadržati rast mladja. Eden takih pripravkov je CCC ali clor-cholin-clorid, naprodaj pod imenom cycocel, s katerim poškropimo trte pred in ob koncu cvetenja ter tretjič meseca junija. Koncentracija je 300, 600 oz. 900 PPM ali 30, 60 oz. 90 g na 100 litrov vode. Z uporabo tega pripravka dosežemo enotnejšo rast mladja in za 5 do 10 odstotkov večji pridelek.

Sorodna povezava:

Sorodna iskanja:

  • Vinska trta
  • Vinska trta sadike
  • Vinska trta obrezovanje
  • Vinska trta sajenje
  • Vinska trta škropljenje
  • Vinska trta v Sloveniji

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<