Deli s prijatelji
Zelena Rez

Ker sem o pomenu in izvajanju zelene rezi, to je pletve in pinciranja mladic, že pisal, bi v tem sestavku opozoril na zalistnike in vršičkanje. O vlogi in pomenu zalistnikov na vinski trti zasledimo v literaturi in tudi praksi različne razlage. Nekateri jih imajo za »roparje«, ki odvzemajo trti hranilne snovi, drugi jih spet zagovarjajo, da pomagajo prehranjevati zlasti rodna očesa in tako vplivajo na večjo rodnost trte.

Vsi pa se strinjajo, da če že moramo z zalistniki nekaj ukreniti, ker to zahtevajo sorta in nizka vzgoja, ozke sadilne razdalje ipd., potem jih nikakor ne smemo odstraniti do osnove, pač pa jih prikrajšamo na en do dva lista, razen če jih odstranjujemo takoj, ko se pojavijo. Takrat so še zelnati in jih lahko kar priščipnemo. Ponavadi pa smo s tem delom v zaostanku in pride v poštev, zlasti pri močnejših zalistnikih, prikrajševanje ali pinciranje, kot rečeno, na 1 do 2 lista, kar prikazujeta skici 1 in 2.

Zelena Rez v Poletnih Mesecih v Vinogradu
Zelena Rez v Poletnih Mesecih v Vinogradu

Nepravilno in celo škodljivo je preostro odstranjevanje zalistnikov do osnove rozge. S preostrim odstranjevanjem poškodujemo rozgo, predvsem pa zimsko oko, ki se zato slabo razvije. Prihodnjo pomlad dosti takih očes sploh ne odžene. Nepravilno odstranjevanje zalistnikov kaže skica 3. Vrhove mladic vršičkamo ali prikrajšujemo, ko trta preneha rasti.

Skica 4 kaže mladice v rasti, vršiček je že upognjen, skica 5 pa mladico, ki je prenehala rasti, vršiček je zravnan. Takrat je tudi pravi čas za vršičkanje. Če vršičkamo prezgodaj, močno poženejo zalistniki, včasih pa zbrstijo celo zimska očesa. V tem primeru moramo ponavadi še enkrat prikrajševati zgornje zalistnike na en do dva lista. Seveda pa ne smemo s prikrajševanjem mladic pretiravati. Trti oziroma grozdju moramo zagotoviti zadostno količino listja. Poprečno naj bi bilo nad grozdjem vsaj 8 do 12 listov (skica 6). Ponekod preostro vršičkajo, kar pa ni priporočljivo. Kolikor več bo listja, toliko več bo sladkorja, trta pa bo kar najbolj pripravljena na zimski počitek.

Zadnje vpisani mali oglasi

>> Objavi oglas <<

>> Prikaži več oglasov <<